Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów
uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dotacje na Innowacje

Dofinansowanie UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

PROJEKT:

„Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą Doradca Podatkowy Justyna Mielewska i Partnerami”

Wartość projektu: 322 366,00 PLN
Wysokość dofinansowania z EFRR: 191 807,77 PLN
Wysokość dotacji celowej:  33 848,43 PLN
Okres realizacji: 2014.11.01 – 2015.10.31

 

Celem projektu jest zautomatyzowanie, ujednolicenie i podniesienie efektywności procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firma Doradca Podatkowy Justyna Mielewska i Partnerami biznesowymi firmy poprzez wdrożenie rozwiązań elektronicznego biznesu klasy B2B TAX System, udostępnionego w formule SaaS (Software-as-a-Service oprogramowanie udostępniane w ramach chmury).

www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl

 

Dofinansowanie UE

Dotacje na innowacje. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

-->